Nieuwsberichten


 

Een clubje meer…

Elk  jaargetijde heeft zo zijn charme, maar de herfst, daar worden wij ook heel blij van. Dat de herfst zijn intrede heeft gedaan op onze baan is ook te merken. Met wat wisselvalliger weer, iets meer nattigheid en 'minder rol' wordt het golfen ook uitdagender, want golfen blijft een spel met- en tegen de elementen.

We vieren de herfst traditioneel met onze knallen en ballen wedstrijd en we houden ook tegen het einde van een prachtig golfjaar onze Algemene Leden Vergadering. Lees meer in deze nieuwsbrief.

Jesper Mol – Marketing

 

Algemene ledenvergadering 

Op maandag 7 november 2022 wordt de voorjaarsvergadering van onze Golfclub & Businessclub gehouden. Het bestuur nodigt u uit tot deelname aan deze ALV.
U kunt de jaarrekening, het jaarverslag, de notulen ALV 2021 en de begroting 2022  vanaf 1 november opvragen bij de secretaris van de vereniging (secretariaat@dorhoutmeesgolf.nl). 
De vergadering start om 19:30 uur, hieronder treft u de agenda aan.
 

 1. Opening
 2. Agenda 
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
 4. Mededelingen vanuit de onderneming
 5. Vaststellen jaarrekening 2021
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststellen jaarverslag 2021
 8. Vaststellen notulen ALV  2021
 9. Goedkeuring begroting 2022
 10. Verkiezing bestuursleden*
 11. Gelegenheid tot stellen van vragen
 12. Afsluiting
*toelichting punt 10: 
Bert Spanjaard is aftredend en niet herkiesbaar; Het bestuur draagt Yvonne van Norden voor om toe te treden tot het bestuur.

Overweegt u een lidmaatschap?

Wilt u nu al lid worden en doortekenen voor 2023? Neem contact met ons op via info@dorhoutmees.nl of bel 0321-331138. Wij maken voor u een passend aanbod. 

 

Lidmaatschap en de NGF-Pas

Per 2024 gaat de NGF volledige over op de digitale NGF-pas. Het is nog wel mogelijk om voor 2023 een fysieke pas aan te vragen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar leden@dorhoutmees.nl. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen moet u dit schriftelijk door geven voor 1 december 2022.