Kick-off Wedstrijd 6 juni


LET OP;
Aanmelden is dus nodig voor zowel de wedstrijd (via Proware)
en ook voor de BBQ (via deze site)!