Kerstboodschap en uitnodiging bestuur


Het bestuur van Golfclub Dorhout Mees wenst u en de uwen, Prettige Kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Wij hopen u op 6 januari 2018 om 16.00 uur weer in goede gezondheid te ontmoeten op de nieuwjaarsborrel in het restaurant.