interview met de voorzitter van de Golfclub Dorhout Mees, Jan van Tilburg


‘Zijn eerste honderd dagen’

  • Ten eerste, hoe ervaart Ank jouw rol als voorzitter? Minder thuis, of juist gezamenlijk vaker op de club?

We waren al frequente bezoekers van de club, maar er is natuurlijk wel wat veranderd. Ik zelf ben wel vaker op de club voor overleg met de onderneming en het bestuur en ik zit nu veel vaker thuis achter de computer voor allerlei administratieve zaken. Het is soms net of ik weer werk en Ank ondersteunt mij hierin volledig. Daar zij actief is in de club kan zij mij hier en daar aanvullen of wat tips geven.

  • Jan, je bent met meerderheid van stemmen tijdens de ALV gekozen als voorzitter. Hoe heb jij de aanloop naar de ALV en de ALV zelf ervaren?

In de aanloop naar de ALV heb ik veel met leden over de situatie binnen de club gesproken. Je gaat ook anders naar de organisatie van de club en de onderneming kijken en bij bijna alles denk je: “Hoe zou ik dat aanpakken”? Je gaat je steeds meer in de rol van voorzitter inleven. Toen de verkiezing bij de ALV voor mij zo positief uitpakte, kreeg ik er nog meer zin in om aan de slag te gaan. Ik vond het campagne voeren en de verkiezingen best een leuke periode en heb me geen moment zorgen gemaakt.

  • Je hebt vrij snel een afspraak gemaakt met de directie van de onderneming om vanuit je nieuwe hoedanigheid kennis te maken. Hoe verliep dat gesprek?

Het was een open en positief gesprek. We hebben over de ideeën voor de toekomst gesproken en we waren het er snel over eens dat we veel gezamenlijke belangen hebben.

  • Zijn er speerpunten vanuit de onderneming die jij als lid nog niet zo had gezien?

Nee, maar daar zowel mijn familie als schoonfamilie uit ondernemers bestaat, is die wereld mij niet vreemd. De onderneming is ook een strategisch plan voor de toekomst aan het ontwikkelen en het lijkt mij een uitdaging om hier t.z.t. als club ons steentje aan bij te gaan dragen.

  • Als voorzitter heb je nou eenmaal een bredere verantwoordelijkheid dan als lid van de GC. Wat is voor jou als persoon de grootste verandering?

Als er iets speelt in een van de commissies of met de organisatie van een evenement kun je niet zeggen: ”Ze komen er wel uit”. Dat geldt niet alleen voor mij maar voor alle bestuursleden. We streven met zijn allen toch hetzelfde doel na, een gezellige club en leuke en uitdagende wedstrijden. Daarnaast heb ik nu ook contact met de NGF over de ontwikkeling van golf in Nederland en je kijkt ook een beetje in de keuken van andere golfclubs. Dat is heel interessant en een uitdaging om mogelijk wat input te leveren.

  • Meestal zijn de eerste honderd dagen bedoeld om eerst te kijken, daarna pas om te doen. Wat viel jou nu het meest op waar je amper mee kon wachten om aan te pakken?

Ik heb twee belangrijke zaken als eerste opgepakt. Ten eerste wil ik de wedstrijdcommissie in rustiger vaarwater krijgen zodat zij in alle rust hun werk kunnen doen. De wedstrijdcommissie is de motor van de club en als die gesmeerd loopt heeft iedereen er plezier van. Ik kan dat natuurlijk niet als voorzitter alleen. Hier hebben de commissieleden zelf natuurlijk ook grote invloed op en we hebben al een paar grote stappen kunnen zetten. Ik denk dat we binnenkort wel alle juiste mensen op de juiste plek hebben en afspraken goed op papier hebben staan. Dat zal veel rust geven. Daarnaast wil ik de rookie-dagen weer meer structuur geven want dat was het laatste jaar wat verwaterd. Aansluitend wil ik nieuwe leden actiever laten begeleiden zodat ze zich sneller thuis voelen op de club en de drempel lager wordt om aan clubevenementen mee te doen. Ik verwacht dat dit een positief effect zal hebben op het clubgevoel, zowel voor de oude als nieuwe leden.

  • Hoe zou jij je relatie met de onderneming willen typeren?

We zijn twee zelfstandige organisaties die sterk afhankelijk zijn van elkaar. We lopen de deur niet plat bij elkaar maar de communicatie is goed. Eerlijk gezegd heb ik me de eerste 100 dagen op de golfclub gefocust en we hadden natuurlijk al een lopend jaarprogramma. Als we aan de plannen voor 2017 en verder gaan beginnen, zullen de contacten ongetwijfeld intensiever worden. Er zullen dan vast wel discussies komen over de commerciële belangen van de onderneming en de belangen van de club. Hier gaan we zeker uit komen.

  • Nog wat bredere vragen over de GC in zijn geheel. Binnenkort gaat het bestuur praten over de nabije toekomst van de GC. Waar vind jij dat de GC in 2020 moet staan? Denk hierbij aan het wedstrijdniveau, het clubgevoel en de aanpak richting verschillende doelgroepen.

Ja, dat zijn nog allemaal zaken waar we over moeten gaan praten met het bestuur, de onderneming en de NGF. Het klinkt misschien wat algemeen maar we streven naar een club met een uitdagende wedstrijdkalender met mooie evenementen voor alle categorieen golfers. Het moet een gezellige club blijven waarin iedereen zich thuis voelt met de beschikking over 4 x 9-holes lussen en goede oefenfaciliteiten. Hopelijk trekt dit ook weer nieuwe leden want die kunnen we goed gebruiken. De ledenwerving zal ook meer aandacht krijgen want, hoewel de afname van leden het laatst jaar is gestabiliseerd, zijn we sinds 2014 van 562 naar 477 A-leden gegaan. Maar over echt concrete doelen voor 2020 kan ik nog niets zeggen.

  • Wat zou je – ten slotte – tegen de leden willen zeggen die misschien wel van plan zijn om hun heil elders te zoeken?

De financiële drempels om naar een andere club te gaan zijn de laatste jaren vrijwel verdwenen maar is de buurmans’ green altijd groener? Voor veel leden is Dorhout Mees niet de dichtstbijzijnde golfbaan, maar het is wel een baan waar je altijd kan spelen. Ik ken golfbanen waar greenfee- spelers prioriteit hebben boven clubleden en waar de herendag soms pas om 16.30 uur kan afslaan. Ik zou dat niet willen. Er wordt ook gekeken om de baan beter bespeelbaar te houden in de natte perioden. Dat vergt grote investeringen en het is een probleem waar meer banen last van hebben. En voor de gezelligheid en een lekker kopje koffie bij de openhaard rij ik graag een paar kilometer extra.

Bedankt voor je input.