Het Zaagplan


Het is in de winterperiode altijd weer een hele klus om al het onderhoud te doen aan alle bomen en struiken op ons terrein. Zo ook deze winter. Het aangezicht van de baan is op bepaalde plekken aanzienlijk veranderd. Een veel gestelde logische vraag is dan ook; ‘Waarom?’

Essenziekte

Er heerst op grote schaal essenziekte in de Nederlandse natuur. De zogeheten ‘essentaksterfte’ heeft zich inmiddels in meer dan 80% van onze essen gehuisvest. Essen komen in het hele land veelvuldig voor en de ziekte zorgt ervoor dat de bomen sneller om kunnen vallen; gevaarlijk dus. Daar komt nog eens bij dat de verzwakte bomen vatbaarder zijn voor andere ziekten. Als gevolg van de ziekte dreigt de es bijna volledig uit onze bossen te gaan verdwijnen

Essentaksterfte, ook wel essensterven genoemd, wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel met de naam Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlieskelkje). De schimmel infecteert de bomen via het blad. De eerste symptomen bestaan uit bladvlekjes gevolgd door verkleuring van de nerven en het geheel of gedeeltelijk afsterven van het geïnfecteerde blad. Als de aantasting doorzet, groeit de schimmel via de bladsteel de twijgen in waar ook de bast en het cambium (vlies onder de bast) worden aangetast. Dit leidt tot verstoring van de sapstroom wat zichtbaar wordt door verdord blad in de kroon van aangetaste essen in de loop van het groeiseizoen en afsterving van twijgen of zelfs delen van de kroon. Kenmerkend zijn ook de langgerekte afgestorven plekken in de bast rondom de aanzet van geïnfecteerde twijgen en de karakteristieke bruinverkleuring van afgestorven twijgen. De ziekte is niet nieuw. Al in de negentiger jaren van de vorige eeuw dook deze essenziekte op in Polen

De zieke bomen hebben we afgelopen periode verwijderd. We hebben zo’n 200 essen bij de grond afgezaagd. Bij alle stobben die in de grond zijn blijven zitten zullen we jonge struikjes planten. We hebben gekozen voor drie soorten; de Liguster, de Vlier en de Gelderse Roos. Dit zijn uitermate vogelvriendelijke struiken.

Slechte bomen door ouderdom of ziekte

Daarnaast hebben we nog een aantal grote bomen weggezaagd. Namelijk een aantal grote wilgen (aangetast door de wilgenhoutrups) en grote populieren. Dit zijn vooral soorten met een beperkte levensduur. Ze zagen er misschien aan de buitenkant nog erg goed uit. Echter lieten de doorgezaagde stammen een ander beeld zien. Bruine plekken/kringen, begin van het einde.

Platanen kandelaren

Langs de parkeerplaats van het restaurant hebben we een rij platanen gekandelaard. Dit betekend dat van elke tak ongeveer 2/3 deel wordt verwijderd. Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat de grote takken door de grote druk van kleine takken met blad gaan afbreken. Waardoor de vorm uit de boom is en in zijn geheel verwijderd moet worden. We doen dit dus om de bomen gezond en mooi te houden.

Zo is er elk jaar weer een reden om vele bomen weg te zagen. Elke boom wordt goed bekeken en gekeurd voordat de zaag erin gaat. Zonder goede reden wordt er niet gezaagd. Weer op naar een groeizaam jaar!

 

De Greenkeepers