Bird Watching Day


Op zaterdag 6 mei wordt in samenwerking met de NGF en Vogelbescherming Nederland  voor de achttiende keer de landelijke vogelteldag  op en rond golfbanen georganiseerd.

Ook op Dorhout Mees wordt hieraan deelgenomen. Een van onze greenkeepers, Mark van der Stoep, is een enthousiaste natuurliefhebber en vogelkenner.
Vorig jaar was het resultaat op onze golfbaan maar liefst 52 verschillende soorten.

Ook dit jaar gaat Mark weer meedoen aan deze landelijke telling. De telling start om 5:00 uur  ’s morgens, aangezien de meeste vogels zich bij zonsopkomst laten horen.
Bent u ook zo’n vogelliefhebber en  heeft u geen bezwaar tegen vroeg opstaan, dan nodigt Mark u uit om met hem mee te gaan.
Er is plaats voor maximaal 3 personen.  Opgeven kan bij Ank van Tilburg  amcvantilburg@gmail.com

Daarnaast willen we graag inventariseren of er belangstelling voor is om een keer een natuurwandeling, onder  leiding van Mark, over onze golfbaan te organiseren.

Heeft u hiervoor interesse dan kunt u dit kenbaar maken bij Ank van Tilburg.

Tjilp 6 mei!

Foto 1: De blauwborst zit te zingen bij blauw 1 voor de green.

Foto 2: De graspieper is op zoek naar voedsel tussen blauw 2 en 3.