Commissies


Om het dagelijkse reilen en zeilen van de Golfclub in goede banen te leiden, is er een bestuur met diverse commissies en subcommissies.

Iedere commissie heeft een eigen taak probeert deze belangen zo goed mogelijk te behartigen. Zo zorgt de wedstrijdcommissie er voor dat er ruimte is voor het organiseren van diverse wedstrijden en probeert zoveel mogelijk interesse te wekken voor deze wedstrijden. De Regel & Handicapcommissie ziet er weer op toe dat er eerlijk gespeeld wordt. Ook onderhandelen de verschillende commissies met de onderneming over bijvoorbeeld prijzen voor de catering. Zo vervult iedereen een specifieke rol.

Hieronder vindt u het overzicht van de vele commissies binnen Golfclub Dorhout Mees en wordt uitgelegd welke taken zij vervullen.

Algemene vragen en/of opmerkingen voor het bestuur kunt het beste e-mailen naar : bestuur@dorhoutmeesgolf.nl

 

Het bestuur schrijft twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit. Deze vergadering heeft naast het zakelijke deel ook altijd een sociaal karakter.

De Algemene Ledenvergaderingen vinden plaats in het voor- en najaar. Ze worden minimaal vier weken van te voren aangekondigd. Andere Algemene Vergaderingen worden minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Het bestuur beoordeelt en besluit dit.

Bestuursleden:

Voorzitter Vacant (Interim D. Chotoe) voorzitter@dorhoutmeesgolf.nl
Penningmeester Thijs Oppelaar penningmeester@dorhoutmeesgolf.nl
Secretaris Vacant (Interim D. Chotoe) secretariaat@dorhoutmeesgolf.nl
Voorzitter Wedstrijd Comm. Bert Spanjaard weco@dorhoutmeesgolf.nl
Communicatie Marketing Jasper van Beusekom fotos@dorhoutmeesgolf.nl
     
     

Secretariaat:

E-mail  secretariaat@dorhoutmeesgolf.nl

Postadres:
GC Dorhout Mees
T.a.v. Secretariaat
Strandgaperweg 30
8256 PZ  Biddinghuizen