Commissies


Om het dagelijkse reilen en zeilen van de Golfclub in goede banen te leiden, is er een bestuur met diverse commissies en subcommissies.

Iedere commissie heeft een eigen taak probeert deze belangen zo goed mogelijk te behartigen. Zo zorgt de wedstrijdcommissie er voor dat er ruimte is voor het organiseren van diverse wedstrijden en probeert zoveel mogelijk interesse te wekken voor deze wedstrijden. De Regel & Handicapcommissie ziet er weer op toe dat er eerlijk gespeeld wordt. Ook onderhandelen de verschillende commissies met de onderneming over bijvoorbeeld prijzen voor de catering. Zo vervult iedereen een specifieke rol.

Hieronder vindt u het overzicht van de vele commissies binnen Golfclub Dorhout Mees en wordt uitgelegd welke taken zij vervullen.

Algemene vragen en/of opmerkingen voor het bestuur kunt het beste e-mailen naar : bestuur@dorhoutmeesgolf.nl


Het bestuur

Het bestuur schrijft twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit. Deze vergadering heeft naast het zakelijke deel ook altijd een sociaal karakter.

De Algemene Ledenvergaderingen vinden plaats in het voor- en najaar. Ze worden minimaal vier weken van te voren aangekondigd. Andere Algemene Vergaderingen worden minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Het bestuur beoordeelt en besluit dit.

Bestuursleden:

Voorzitter Vacant (Interim D. Chotoe) voorzitter@dorhoutmeesgolf.nl
Penningmeester Thijs Oppelaar penningmeester@dorhoutmeesgolf.nl
Secretaris Vacant (Interim D. Chotoe) secretariaat@dorhoutmeesgolf.nl
Voorzitter Wedstrijd Comm. Jan Everts weco@dorhoutmeesgolf.nl
Communicatie Marketing Jasper van Beusekom fotos@dorhoutmeesgolf.nl
Algemeen Bert Spanjaard topgolf@dorhoutmeesgolf.nl
Ledenwerving, ledenbehoud & onderneming Dinesh Chotoe dinesh@dorhoutmees.nl

Secretariaat:

E-mail  secretariaat@dorhoutmeesgolf.nl

Postadres:
GC Dorhout Mees
T.a.v. Secretariaat
Strandgaperweg 30
8256 PZ  Biddinghuizen

____________

Vertrouwenscontactpersoon zoals verwoord in SI:
De heer Jaap Ruiter

Mobiel 06 5310 4833
E-mail: vertrouwenscontactpersoon@dorhoutmeesgolf.nl


De wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie van Golfclub Dorhout Mees vormt het kloppend hart van onze vereniging. Binnen de Wedstrijdcommissie worden tal van activiteiten ontplooid en begeleid. De Wedstrijdcommissie wordt ondersteund door diverse subcommissies die allemaal een bepaald onderdeel voor hun rekening nemen. Onder de navigator in de linkerkolom vindt u meer informatie hierover.

Samenstelling wedstrijdcommissie:

– Jan Everts – Voorzitter

– Josien Groenewegen – Secretaris

–  Gerrit Bronkhorst – Competitie coördinator

–  Hein Thuijs

–  Jan van Terheijden

De wedstrijdcommissie kunt u bereiken op het volgende emailadres:  weco@dorhoutmeesgolf.nl

Subcommissies:

NGF competitie 2020:
Bert Spanjaard – coördinator NGF Competitie

Matchplay, Strokeplay en Henk Ketelaar Trofee:
Wedstrijd commissie


De damescommissie

‘Je hoeft geen lage handicapper te zijn om mee te doen. Vind je het leuk nieuwe leden te leren kennen en een gezellige golfdag/middag te hebben, doe dan mee aan de Damesdag op Donderdag bij Dorhout Mees’, aldus Lyda en Yvonne.

DDD; Donderdag = Damesdag op Dorhout Mees.

Vind je het leuk nieuwe leden te leren kennen en een gezellige golfdag te hebben, doe dan mee aan de damesdagen op donderdag.

Na onze winterstop starten we weer met onze wekelijkse wedstrijden. Iedere donderdag zijn we met 2 leden van de damescommissie aanwezig om deze dag te begeleiden.
We starten om 10 uur en lopen 18 holes.

Het inschrijfgeld is €3.  Na afloop prijsuitreiking

Uw gastvrouwen van de damescommissie;

– Guusje van Zelst

– Lenie Oppelaar

– Hennie Kuiper

– Maartje Klerk

De damescommissie kunt u via de mail bereiken: damescommissie@dorhoutmeesgolf.nl

Gedurende de winterperiode houdt de damescommissie een winterstop en vinden er geen wedstrijden plaats.


De herencommissie

De Herendagen vinden altijd plaats op dinsdag, behalve de vierde dinsdag van de maand. Aanvang: Zomer en winter om 09.30 uur

Leden herencommissie:

 • Hans Verhoog
 • Theo Weber
 • Jan Piet Huissoon
 • Aart Klok
 • Hein Thuijs


Regel & Handicapcommissie

Leden Regel & Handicapcommissie

• Max Visser – Voorzitter, Algeheel Coördinator
• Thijs Oppelaar (Clubreferee)
• Ankie Bronkhorst (verwerking qualifying kaarten)
• Riet Schijffelen (golf examens)
• Sonja Vos (regel commissaris)

Taken Regel & Handicap commissie:

• Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de playing en exacte (club)handicaps van alle Home club leden volgens de regels van het EGA-Handicap systeem 2012 – 2015 van de NGF.
• Voorlichting geven aan leden over alle regels die betrekking hebben op het verkrijgen en berekenen van handicaps.
• Contact onderhouden met de Regelcommissie over het afnemen regelexamens en het verkrijgen van Clubhandicap.
• Geven van richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie en toezien op het naleven van de eisen voor ‘Qualifying Wedstrijden’.
• Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Commissie Regels, Amateurstatus en Handicaps (CRASH) van de NGF.
• Contact onderhouden met Handicapcommissies van andere clubs wanneer leden overgaan naar een andere club.
• Adviseren over de lay-out van de scorekaart.
• Bijhouden van baanrecords.
• Bepalen van de stroke-index.

Qualifying Rondes en Qualifying kaarten

Qualifying kaarten in het BUITENLAND

Vanaf 1 januari 2015 kunnen we in Nederland buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA-landen accepteren voor handicapdoeleinden. Tot nu toe waren dat alleen wedstrijdkaarten uit het buitenland, maar vanaf nu dus ook individuele qualifying kaarten die op buitenslandse banen worden gelopen. Deze kaarten moeten verplicht worden ingeleverd bij de Handicap- en Regelcommissie van de Home Club.

Voor het accepteren van dergelijke kaarten gelden de volgende voorwaarden:

 • de ronde moet zijn gespeeld op een baan/club die lid is van een buitenlandse Federatie die is aangesloten bij de Europese Golf Associatie;
 • de baan moet officieel zijn gemeten en een dus officiële course- en slope rating hebben;
 • de marker moet minimaal in het bezit zijn van een EGA Clubhandicap 54;
 • de spelvorm moet individueel Stableford, individueel strokeplay of individueel tegen Par zijn;
 • de baan moet Qualifying zijn en dit moet op de kaart kenbaar zijn gemaakt door de baan.

Bovenstaande gegevens moet de Handicapcommissie controleren na ontvangst van de ingeleverde Qualifying Kaart.

De speler en de club moeten bij het invoeren van de scorekaart digitaal onderstaande gegevens invullen:

 • Naam speler ∙ Kleur Tee
 • Land (alleen EGA-landen) ∙
 • Datum
 • Naam baan ∙ Starttijd
 • Naam lus(sen) ∙ 9 of 18 holes
 • Totaal aantal Stablefordpunten

Qualifying kaarten correct invoeren

We kunnen het niet voldoende onder uw aandacht brengen. Zoals gezegd, met meer dan 250 qualifying kaarten per week in het hoogseizoen, vragen wij uw medewerking wat betreft het invullen van de kaarten.

Volledig invullen

 • Uw LIDCODE of NGF nummer
 • Van welke afslagplaats is gestart
 • Uw actieve exacte en player handicap
 • Speeldatum
 • Namen en handtekening van speler en marker

Kortom VOLLEDIG invullen.

Niet goed of onvolledig ingevulde kaarten worden niet in behandeling genomen en zullen in de map ‘Qualifying kaarten’ worden gedaan (deze map staat naast te computer in de hal van het golfcafé).

Wij vragen nadrukkelijk uw medewerkerking aangezien er niet alleen heel veel tijd in gaat zitten bij onvolledig ingevulde kaarten, echter we weten ook niet of we de juiste persoon hebben. De namen De Jong en De Boer komen meer dan 50 keer voor in ons systeem, en zonder uw lidcode is het raden naar de correcte code.

Natuurlijk geldt dit ook voor qualifying kaarten die u op een andere baan heeft gespeeld en bij ons inlevert.

Wij hopen dat we met dit overzicht een beetje duidelijkheid hebben gegeven, echter natuurlijk kunt u ons altijd even opzoeken wanneer u vragen heeft over een gelopen qualifying kaart of een qualifying ronde.

Jaarlijkse Herziening Handicaps

Uw starthandicap in een bepaald jaar kan wellicht afwijken van uw laatste handicap in het jaar ervoor. Dit is een gevolg van de Jaarlijkse Herziening van Handicaps die in de laatste week van het jaar plaatsvindt. Op de website van NGF wordt deze jaarlijkse herziening duidelijk omschreven.


Stichting Handicart

De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Gebruik van een Handicart

Veel golfers denken dat het gebruik van een Handicart uitsluitend bedoeld is om (oudere) mindervalide golfers in staat te stellen hun rondje golf te blijven spelen. Niets is minder waar!! Een Handicart is beschikbaar voor alle golfers die al dan niet tijdelijk of altijd minder mobiel zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een blessure of tijdens een revalidatieproces. Ieder lid van golfclub Dorhout Mees heeft er dus belang bij dat er voldoende Handicarts beschikbaar zijn want ook U kunt er morgen één nodig hebben. Bij Dorhout Mees hebben we de beschikking over 10 handicarts.

Regels voor gebruik van een Handicart.

Een pashouder van de stichting Handicart heeft altijd voorrang boven een niet pashouder.

Zelfs als u een handicart heeft gereserveerd als niet- pashouder!

Wilt u in een handicart tijdens een wedstrijd of als u een qualifying kaart loopt dan is uw kaart alleen qualifying mits u in het bezit bent van een pasje of tijdelijke pas van de Stichting Handicart.

Hoe vraag ik een handicartpas aan?

Via de website van de Stichting Handicart kunt u een aanvraag indienen. Ook bij de receptie in het golfcafé liggen aanvraag formulieren. Een pas kost jaarlijks € 10,00

Kosten gebruik Handicart

Voor pashouders: € 4,- per rondje.

Niet- pashouders betalen € 8,- mits ze meerijden met een pashouder. Bent u geen pashouder en wilt u toch in een Handicart dan kost het gebruik van een Handicart €25,-. U rekent dat af in het golfcafé.

Aanvraag tijdelijke pas

Mocht u bij een blessure of na revalidatie in aanmerking willen komen van een tijdelijke pas dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Samen bekijken we dan voor hoe lang u de tijdelijke pas denkt nodig te hebben. Deze tijdelijke pas is echter alleen geldig op onze eigen golfbaan.

Donaties

Dankzij uw donaties is het mogelijk dat de 635 Handicarts van de Stichting Handicart in 2014 voor een laag tarief verhuurd werden aan 18.600 mindervalide golfers. Dankzij deze donaties is het mogelijk dat veel mindervalide golfers de golfsport kunnen blijven beoefenen. Dat is voor hen belangrijk maar dat is ook belangrijk voor golfers om hen heen. Daarom roep ik u als consul van de Stichting Handicart op om donateur te worden. De gemiddelde bijdrage van een donateur is € 25,- per jaar. Meer of minder mag natuurlijk ook.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Stichting Handicart (www.handicart.nl) of informeer bij ondergetekende.

Ank van Tilburg-Heidema

(amcvantilburg@gmail.com)

Telefoon: 033-8446379 of 06-36381762


De seniorencommissie

De Seniorencommissie bestaat uit:

Jan Everts, Gerrit te Hoonte, Guusje van Zelst en John van Zelst.

De leden van de seniorencommissie organiseren iedere vierde dinsdag van de maand een leuke wedstrijd die uiteindelijk de kampioen strokeplay oplevert, zowel bij de dames als de heren.

Vanaf maart tot en met oktober zijn het acht spannende, maar gezellige, dagen voor allen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt (vanaf 2016 wordt de ingangsleeftijd voor heren verlaagd naar 50: dus meer heren mogen meedoen!).

De commissie streeft ernaar iedere maand de flights te variëren qua samenstelling, zo leert u ook andere leden kennen en speelt u met golfers met zowel een hoge als een lage handicap.

Inschrijven via het nieuwe programma of in de hal van het Golfcafé, we starten om 09.30 en iedereen is van harte welkom.

Nieuws van de NGF: verlaging leeftijdsgrens heren senioren naar 50 jaar


Zomer Avond Commissie

Op de woensdagavond kunt u 9 holes spelen. Het betreft een gezelligheidswedstrijd waar alle leden, ongeacht de handicap, aan kunnen deelnemen. Hoge handicappers (met een handicap van 36 en hoger) spelen met hcp 36. Namens het ZAC – team;

– Ank van Tilburg

– Jackie van den Bos

– Fred Broek

– Josien Groenewegen

– Adje Wevers

– Bas Stokking

 

U kunt zich op de dag zelf van 16.30 tot 17.45 uur melden bij de inschrijftafel en afslaan van 16.30 tot 18.00 uur. De spelvorm is stableford met handicapverrekening. De indeling van de flight wordt bepaald door wie u op de afslagplaats tegenkomt. Verrassend en gezellig!

Iedere inloop zijn er leuke prijzen te winnen. Om in aanmerking te komen voor de eerste prijs aan het einde van het seizoen moet elke lus minimaal 3 x gespeeld worden. De winnaar bij zowel de dames als heren krijgt een mooie prijs en eeuwige roem door naamsvermelding op de betreffende borden in het golfcafé.

Na het spelen is er altijd volop gelegenheid om op het terras na te genieten van de mooie zomeravond.

Tot binnenkort op de T-box.