6 mrt. '23

Kom jij naar de Algemene Leden Vergadering?

golfbal

ALV Maandag 20 maart 2023

Het bestuur van golf- & businessclub Dorhout Mees nodigt u uit tot deelname van haar Algemene Leden Vergadering op maandag 20 maart 2023 om 20:00 uur in het restaurant van Dorhout Mees.

U kunt de jaarrekening, het jaarverslag, de notulen ALV 2022 en de begroting 2023 vanaf 14 maart opvragen bij de secretaris van de vereniging (secretariaat@dorhoutmeesgolf.nl). Hieronder treft u de agenda aan.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
 4. Mededelingen vanuit de onderneming
 5. Vaststellen jaarrekening 2022
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Vaststellen jaarverslag 2022
 8. Vaststellen notulen ALV 2022
 9. Goedkeuring begroting 2023
 10. Gelegenheid tot stellen van vragen
 11. Afsluiting