Golfcirkel 2018


De Golf Cirkel is een samenwerkingsverband tussen zes golfbanen in of nabij Flevoland.  De zes golforganisaties, die zijn aangesloten bij de Golf Cirkel bieden hun leden met onbeperkt speelrecht een lucratieve mogelijkheid om ook eenmaal  te spelen op de andere  deelnemende golfbanen.

 

De golfbanen die mee doen aan de Golf Cirkel 2018 zijn:

Golfbaan Dorhout Mees

Golf4All Harderwijk

Openbare golfclub Dronten

Golfbaan Hoogland

Golfbaan Emmeloord

Golfresidentie Dronten

 

 

Waarom lid worden?

 

Deelnemers aan de Golf Cirkel kunnen tussen 1 januari en 31 december 1 keer per jaar spelen (18 holes)  op iedere deelnemende golfbaan voor maar € 99,- per jaar.

 

Exclusief

 

Iedere deelnemende golfbaan mag maar 100 leden voor de Golf Cirkel accepteren. Wacht dus niet te lang met lid worden. Van dit aantal wordt dit jaar niet afgeweken!

 

Voorwaarden Golf Cirkel

 

Uiteraard zijn aan het lidmaatschap van de Golf Cirkel een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn:

 

 • U kunt maximaal 1x per jaar op iedere golfbaan, die is aangesloten bij de Golf Cirkel, spelen
 • Deelname is mogelijk voor leden met onbeperkt speelrecht (al dan niet via een golfclub/-vereniging) op de aangesloten golfbanen.
 • Het abonnement loopt gelijk aan het kalenderjaar.
 • De jaarlijkse bijdrage is € 99,00 (01-01-2018 – 31-12-2018) en wordt jaarlijks bezien.
 • Indien de bijdrage niet tijdig is voldaan, wordt een lid tijdelijk uitgeschreven, tot het moment dat de betaling is ontvangen.
 • Een lidmaatschap geeft het recht om, zonder extra betaling, gebruik te maken van de aangesloten golfbanen.
 • Een lid en speler op de andere golfbanen heeft dezelfde rechten en plichten als greenfee spelers.
 • Een starttijd kan maximaal één week van te voren worden gereserveerd.
 • Als lid van de Golf Cirkel bent u een overeenkomst aangegaan met uw eigen golfbaan. Eventuele klachten, vragen of opmerking dient u bij hen neer te leggen.
 • Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw NGF-pas en een geldig identificatiebewijs.

 

 

 1. https://www.dorhoutmeesgolf.nl/

 

 1. http://www.golf4all-harderwijk.nl/

 

 1. http://www.golfenindronten.nl/openbare-golfclub-dronten/

 

 1. http://www.gcha.nl/

 

 1. http://www.golfclub-emmeloord.nl

 

 1. http://www.golfresidentiedronten.nl

 

Met Sportieve groet.

 

Golf Cirkel Team.