Wedstrijdkalender


De wedstrijdkalender van de Golfclub Dorhout Mees bevat alle door de wedstrijdcommissie van de club georganiseerde wedstrijden. Behalve voor de Zomeravondinloopwedstrijden is inschrijven voor alle wedstrijden verplicht. Dit kan via de xxx of de terminal in de hal van ons golfcafé.

 

 

Wedstrijd Reglement Golfclub Dorhout Mees

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor, het reglement aan te passen.

1. Algemeen

[qem category=”clubwedstrijd”]