Handicarts


De gebruikers van de Handicarts die eigendom zijn van de Stichting Handicart, hebben het reeds opgemerkt. Een kastje aan de binnenkant van de Handicarts. In het navolgende kunt u lezen welke wereld er achter dit kastje schuilgaat.

Dit jaar worden alle Handicarts geschikt gemaakt voor aansluiting op het Visage- systeem, dat werd ontwikkeld en op de markt gebracht door het mede door Greg Norman opgerichte Amerikaanse bedrijf GPSIndustries. (http://www.gpsindustries.com/about-us/)

De Handicarts worden uitgerust met een GPS-systeem dat volgens de aanbieder “serves as fleet diagnostician, marshal, ranger, concierge, caddie, marketing assistant, security officer and goodwill ambassador”. Hieronder volgt uitleg waarom het door de Stichting Handicart in Nederland wordt gepromoot, en door steeds meer banen waaronder de onze, wordt omarmd.

 Wat zijn de mogelijkheden?

De op het systeem aangesloten Handicarts staan in directe gps-verbinding met “MijnHandicart”, de hiervoor ontwikkelde website van de Stichting Handicart. Deze website is toegankelijk voor Handicartconsuls en golfbaaneigenaren (al dan niet vereniging zoals de onze). Dat biedt de volgende mogelijkheden:

–  Handicarts worden in hun bewegingsvrijheid beperkt door grenzen die op een kaart van de baan worden aangegeven en die door de club zijn ingevoerd. Handicarts kunnen dus niet meer rijden op voorgreens, laat staan greens, maar ook niet in de natuurrough wanneer dat op een baan niet is toegestaan. In voorkomende gevallen zullen Handicarts ook niet kunnen rijden waar dat op dat moment, bijvoorbeeld op ernstig slechte plekken in de baan of waar werkzaamheden aan de baan dat eisen, verboden wordt.

–  Handicarts kunnen ook in hun maximum snelheid worden beperkt wanneer de terreinomstandigheden daarom vragen.

–  Door de mogelijkheid van terreinafbakening en van snelheidsbegrenzing kunnen Handicarts vaker worden gebruikt omdat daardoor het risico dat er schade wordt aangericht aan kwetsbare gedeelten van de baan wordt verkleind.

–  het onderhoud en het managen van de (in Nederland circa 700) Handicarts wordt efficiënter en daarmee goedkoper. Zo zal de staat van de accu’s op de bovenvermelde website af te lezen zijn en kan worden gemonitord of er zorgvuldig met de Handicarts wordt omgegaan. Ook kan vervanging van Handicarts in plaats van per vaste tijdsperiode van vijf jaar afhankelijk worden gesteld van de werkelijke kwaliteit van de accu. Op banen waar minder dan gemiddeld van Handicarts gebruik wordt gemaakt zullen de Handicarts langer in gebruik kunnen worden gehouden dan op banen waar de Handicarts juist heel intensief worden ingezet. 

– De Handicarts kunnen op afstand in en buiten werking worden gesteld om ongeautoriseerd gebruik ervan te voorkomen. Het afrekenen van de ritprijs zal via de Handicartpas of de Handicart App gebeuren waardoor de baanorganisatie administratief wordt ontlast. Reserveren blijft noodzakelijk.

Uit het bovenstaande blijkt wel dat zowel de Stichting Handicart als de baanexploitanten voordeel hebben bij aansluiting op het Visage-systeem.

Wanneer het systeem gereed is moet men op de baan aan het werk om de grenzen voor de Handicarts door de gehele baan te trekken en in het systeem in te voeren. Zodra de Handicart in een speciale zone terecht komt wordt de bestuurder met een signaal gewaarschuwd. Via teksten op het schermpje wordt de Handicart gebruiker dan op de hoogte gesteld over wat er aan hand is wanneer er een waarschuwingssignaal wordt afgegeven. Rijdt men een verboden zone in dan stopt de Handicart en kan men alleen nog achteruit terug naar de baan waar het rijden wel is toegestaan.

En wat gaat u zien op het scherm dat in de Handicart is aangebracht? Als u een kijkje neemt ophttp://www.visagegolf.com/ dan verwacht u misschien geen golfhorloge of afstandsmeter meer nodig te hebben, en zelfs uw voorganger te kunnen gaan aansporen tot sneller spel. U kunt gerust zijn: geen Amerikaanse toestanden. In ons nuchtere landje zult u slechts zaken als de reden van het stilvallen van uw Handicart en instructie over hoe dan te handelen te zien krijgen. De Stichting Handicart heeft gekozen voor een lichte versie van het programma.

Permanent of tijdelijk mindervalide spelers die beschikken over een gebruikerspasje kunnen een Handicart huren tegen (op dit moment) € 4,– per ronde, vèr beneden de werkelijke kosten. Indien nog beschikbaar kunnen Handicarts ook gehuurd worden door “validen”, die daarvoor een aanzienlijk hoger bedrag moeten betalen. Op de banen waar geen Handicarts staan gelden andere maar nog steeds zeer lage tarieven.

Zonder donateurs, die zowel de aanschaf als het overgrote deel van de “rondjes”- prijs financieren, zouden er geen Handicarts kunnen rijden. Bent u nog geen donateur, meld u aan via www.Handicart.nl. Vroeg of laat zou u zo maar heel erg blij kunnen zijn met een Handicart.